Περιεχόμενο προγραμμάτων

Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου είναι συνολικής διάρκειας 150 ωρών.

Το Θεωρητικό μέρος του προγράμματος είναι διάρκειας 110 ωρών και θα υλοποιηθεί σε αίθουσες πιστοποιημένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποτελείται από τις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Διερεύνηση προβλημάτων υγείας στην κοινότητα
  • Σχεδιασμό προγραμμάτων προαγωγής υγείας στο επίπεδο της πρωτογενούς πρόληψης
  • Σχεδιασμό προγραμμάτων προαγωγής υγείας στο επίπεδο της δευτερογενούς πρόληψης
  • Εργασία με Δίκτυα στην Κοινότητα – Νέες υπηρεσίες στην Κοινότητα
  • Ενδυνάμωση χρηστών υπηρεσιών υγείας

Οι συνεργαζόμενοι φορείς για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης κυρίως θα είναι Κέντρα Υγείας και Δομές Ψυχικής Υγείας στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος.

Το Πρακτικό μέρος του προγράμματος διάρκειας 40 ωρών θα διεξαχθεί μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος. Η Πρακτική άσκηση αφορά στην εκπόνηση εργασιών στην τυπική δικτύωση και στο σχεδιασμό παρεμβάσεων στο σκέλος της σωματικής και ψυχικής υγείας.

  • Άσκηση στην τυπική δικτύωση και στο σχεδιασμό παρεμβάσεων στο σκέλος της σωματικής υγείας 20 (είκοσι) ώρες.
  • Άσκηση στην άτυπη δικτύωση και στο σχεδιασμό παρεμβάσεων στο σκέλος της ψυχικής υγείας 20 (είκοσι) ώρες.

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής άσκησης οι καταρτιζόμενοι θα εκπονήσουν δύο εργασίες στη βάση των παραπάνω ενοτήτων, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης.

 
Hillary Clinton et Donald Trump se livrent ce lundihogan outlet soir leur premier duel tlvis, devant plus de scarpe hogan outlet ? six semaines du scrutin, c'est le moment le plus scarpe hogan outlet attendu de la course vers la Maison-Blanche. Cescarpe hogan outlet lundi soir, Hillary Clinton et Donald Trump scarpe hogan outlet s'affrontent pour la premire fois en direct scarpe hogan outlet devant les camras de tlvision. Un vnementmoncler outlet online qui est la campagne prsidentielle ce que le moncler outlet online Superbowl est au football amricain: on attend moncler outlet online entre 100 et 150 millions de tlspectateurs woolrich outlet bologna pour cette heure et demie de th?tre politiquewoolrich outlet bologna sans coupures publicitaires, retransmis woolrich outlet bologna Les candidats jouent gros et ils se sontwoolrich outlet bologna prpars en consquence. Trois duels moncler sito ufficiale sont programms d'ici au 9 octobre, mais moncler sito ufficiale le premier est considr comme le plus moncler sito ufficiale important, parce qu'il peut crer unedoudoune moncler impression durable et rduire le nombre doudoune moncler des hsitants. Selon les sondages, ils sontdoudoune moncler un peu moins de 20 % se dclarer indcisdoudoune moncler ou tre tents par un troisime candidatdoudoune moncler - le libertarien Gary Johnson ou l'cologistedoudoune moncler Jill Stein. Or la comptition reste ultraserre,doudoune moncler Donald Trump ayant presque entirement rattrap doudoune moncler le retard qu'il accusait sur Hillary Clinton doudoune moncler au mois d'ao?t. Les sondages nationaux donnentcanada goose pas cher toujours une avance de trois points en moyenne la dmocrate, mais le rpublicain s'est remis en selle dans unedemi-douzaine d'?tats cls, notamment la Floride,canada goose pas cher l'Ohio, la Caroline du Nord, l'Iowa, le canada goose pas cher Nevada et l'Arizona. Clinton tient toujours la canada goose pas cher corde en Pennsylvanie, en Virginie, dans lecanada goose pas cher Michigan, le New Hampshire et le Wisconsin