Ωφελούμενοι

Το έργο αφορά στην κατάρτιση 400 επαγγελματιών υγείας, μελών της ΕΝΕ, οι οποίοι εργάζονται σε μονάδες υγείας της 1ης, 2ης και 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας της χώρας.

Κριτήρια - Διαδικασία Επιλογής

Ως κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων θα αποτελέσουν:

 • Το βιογραφικό του υποψήφιου καταρτιζομένου
 • Τα κίνητρα του, όπως αυτά θα αποτυπώνονται σε σχετική ερώτηση
 • Το επίπεδο εκπαίδευσης
 • Η θέση στο φορέα σε σχέση με την πιθανότητα εμπλοκής του στο σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας
 • Το ιστορικό επιμόρφωσης του υπαλλήλου (παρακολούθηση του ίδιου ή συναφών επιμορφωτικών προγραμμάτων καθώς και του συνολικού αριθμού προγραμμάτων που έχει παρακολουθήσει)

Για την επιλογή συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων, η οποία απαρτίζεται από τον:

 • Ένα μέλος του Αναδόχου του έργου με επιστημονική γνώση στο αντικείμενο.
 • Δύο μέλη της Ε.Ν.Ε.

Οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 6 ευρώ να ώρα κατάρτισης (μικτά), με την προϋπόθεση να ολοκληρώσουν κανονικά την κατάρτιση σε ώρες εκτός ωραρίου απασχόλησης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για την συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Φωτοτυπία Αστυνομική Ταυτότητας
 • Φωτοτυπία ταυτότητας της ΕΝΕ ή βεβαίωση μέλους, σε ισχύ για το τρέχον έτος
 • Βεβαίωσης υπηρεσίας / ή αντίγραφο μισθοδοσίας
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι την 31/10/2012.
 
Hillary Clinton et Donald Trump se livrent ce lundihogan outlet soir leur premier duel tlvis, devant plus de scarpe hogan outlet ? six semaines du scrutin, c'est le moment le plus scarpe hogan outlet attendu de la course vers la Maison-Blanche. Cescarpe hogan outlet lundi soir, Hillary Clinton et Donald Trump scarpe hogan outlet s'affrontent pour la premire fois en direct scarpe hogan outlet devant les camras de tlvision. Un vnementmoncler outlet online qui est la campagne prsidentielle ce que le moncler outlet online Superbowl est au football amricain: on attend moncler outlet online entre 100 et 150 millions de tlspectateurs woolrich outlet bologna pour cette heure et demie de th?tre politiquewoolrich outlet bologna sans coupures publicitaires, retransmis woolrich outlet bologna Les candidats jouent gros et ils se sontwoolrich outlet bologna prpars en consquence. Trois duels moncler sito ufficiale sont programms d'ici au 9 octobre, mais moncler sito ufficiale le premier est considr comme le plus moncler sito ufficiale important, parce qu'il peut crer unedoudoune moncler impression durable et rduire le nombre doudoune moncler des hsitants. Selon les sondages, ils sontdoudoune moncler un peu moins de 20 % se dclarer indcisdoudoune moncler ou tre tents par un troisime candidatdoudoune moncler - le libertarien Gary Johnson ou l'cologistedoudoune moncler Jill Stein. Or la comptition reste ultraserre,doudoune moncler Donald Trump ayant presque entirement rattrap doudoune moncler le retard qu'il accusait sur Hillary Clinton doudoune moncler au mois d'ao?t. Les sondages nationaux donnentcanada goose pas cher toujours une avance de trois points en moyenne la dmocrate, mais le rpublicain s'est remis en selle dans unedemi-douzaine d'?tats cls, notamment la Floride,canada goose pas cher l'Ohio, la Caroline du Nord, l'Iowa, le canada goose pas cher Nevada et l'Arizona. Clinton tient toujours la canada goose pas cher corde en Pennsylvanie, en Virginie, dans lecanada goose pas cher Michigan, le New Hampshire et le Wisconsin