Σκοπός του Έργου

Σκοπός του έργου είναι η κατάρτιση 400 νοσηλευτών μελών της Ε.Ν.Ε. που εργάζονται στο χώρο της Υγείας, ιδιαίτερα σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προκειμένου να αποτελέσουν ως η πολυπληθέστερη επαγγελματική ομάδα του χώρου της υγείας τον πυρήνα της μετάθεσης του κέντρου βάρους των πολιτικών υγείας από την θεραπεία στην πρόληψη των νόσων. Η εφαρμογή πολιτικών πρόληψης προϋποθέτει εκπαιδευμένα στελέχη τα οποία είναι σε θέση να εφαρμόζουν προγράμματα προαγωγής και αγωγής της υγείας στο σχολείο, στην οικογένεια, στη γειτονιά, σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, σε χρόνιους πάσχοντες στα πλαίσια μείωσης της βλάβης. Προϋποθέτει, επίσης, γνώσεις και τεχνικές επικοινωνίας και εκπαίδευσης, καθώς η κύρια επιδίωξη είναι πλέον η διατήρηση της υγείας και όχι η αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου.

Πέρα όμως από τον παραπάνω γενικό σκοπό, που αντανακλά τη νέα πολιτική στο χώρο της Υγείας με έμφαση στην Πρόληψη και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης καθιστά ακόμα πιο επιβεβλημένη την επανατοποθέτηση του ρόλου του νοσηλευτή εκτός του παραδοσιακού του ρόλου μέσα στο νοσοκομείο. Είναι δεδομένο ότι ο εξορθολογισμός των δαπανών στο χώρο της Υγείας αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει σε συρρίκνωση του εύρους των υπηρεσιών, ιδιαίτερα στο σκέλος των υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας που είναι και οι πιο δαπανηρές, με συνέπεια νοσηλευτές που είχαν μάθει να λειτουργούν σε νοσοκομειακό περιβάλλον να αντιμετωπίσουν ξαφνικά νέες εργασιακές συνθήκες που προϋποθέτουν επικοινωνιακή ικανότητα, δεξιότητες σχεδιασμού, δεξιότητες εκπαίδευσης, ερευνητικές δεξιότητες κλπ. Με αυτή την έννοια από το συνολικό αριθμό νοσηλευτών η προτεραιότητα σύμφωνα με τους στόχους του έργου τίθεται:

  • σ’ εκείνους που ήδη εργάζονται σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  • σ’ εκείνους που εργάζονται σε νοσοκομεία και που είναι πολύ πιθανό λόγω της ανασυγκρότησης του χάρτη υγείας, που θα επιφέρει κλείσιμο νοσοκομείων να κληθούν να εργαστούν στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  • σ’ εκείνους που εργάζονται σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Υγείας των Δήμων, καθώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσει μέσα από υπάρχουσες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (π.χ. Προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι, Προγράμματα Κοινωνικής Μέριμνας κλπ.) ή νέες υπηρεσίες (π.χ. Προγράμματα κατ’ οίκον Νοσηλείας).

Το έργο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή (16) προγραμμάτων παραδοσιακής κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών το κάθε ένα.

Το θεωρητικό μέρος του κάθε προγράμματος περιλαμβάνει 110 ώρες (73% του προγράμματος) και θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παραδοσιακής κατάρτισης με φυσική παρουσία εκπαιδευτών και καταρτιζομένων.

Η πρακτική άσκηση του κάθε προγράμματος περιλαμβάνει 40 ώρες (το 27% του προγράμματος) και θα διεξαχθεί προς το τέλος του προγράμματος. Το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης αφορά την εμπειρία της τυπικής και άτυπης δικτύωσης και το σχεδιασμό δράσεων στην κοινότητα.